คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2563
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ คลิก !!
ประเมิน คลิก !!
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สนใจลงชื่อคลิก !!!
ขอเชิญศิษย์เก่า/นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลตนเองให้เป็นปัจจุบัน คลิก !!

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์IMAGE ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ทางพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2561 รอบที่ 1
Friday, 14 September 2018
ดาวโหลด ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 ภาค 2
Thursday, 07 December 2017
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 ภาค 2   Program... Read More...
IMAGE กิจกรรมดาว-เดือนอาสา ปี 2560
Thursday, 20 April 2017
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา... Read More...