ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Science Inter TOEIC 600
มาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะ กับโครงการ Science INTER : English for communication
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Science Communication อบรมหลักสูตร การตัดต่อ VDO สร้างสรรค์อย่างง่าย
ขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษ Science INTER ตอน Let's Learn English
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Science IT สอบวัดผล Word, Excel,PowerPoint
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Science IT อบรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Science Skill
ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
บริการดีๆ ซ่อมฟรี พี่จัดให้!! จ้า
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง รู้ทันชีวิต รู้ทันกฎหมาย โดย คุณดำรงเดช มิตรภาพอาทร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวะยุห์ คงอ่อน สาขาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 ในพิธีกรในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2563

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์