ขอเชิญศิษย์เก่าจุลชีววิทยา ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมงานคืนสู่เหย้า 30 ปี วันเสาร์ที่ 7 ก.ย.2562 ณ โรงแรม TR Rock Hill หาดใหญ่
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมงาน คืนสู่เหย้า Banburi PSU Science Night 2019
งานปัจฉิมนิเทศ รุ่น 47 คลิก!!
โครงการเสริมทักษะนักศึกษา หลักสูตรสร้างทีมงาน สร้างความสำเร็จ ตอน 2 สมัคร คลิก!!
แบบสอบถามประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินตนเองต่อการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิก!!

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

IMAGE ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ทางพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2561 รอบที่ 1
Friday, 14 September 2018
ดาวโหลด ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 ภาค 2
Thursday, 07 December 2017
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 ภาค 2   Program... Read More...
IMAGE กิจกรรมดาว-เดือนอาสา ปี 2560
Thursday, 20 April 2017
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา... Read More...