โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 ภาค 2

 

Program  :  Microsoft word 

รอบที่ 1 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Bsc.0603 
รอบที่ 2 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง Bsc.0603 
สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กิจการนักศึกษา  คลิก http://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/

 

Program  :  Microsoft PowerPoint 

รอบที่ 1 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Bsc.0603 

รอบที่ 2 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง Bsc.0603 

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์กิจการนักศึกษา   คลิก http://scmis.sci.psu.ac.th/activitystdonline/

 

หมายเหตุ : สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (จะสอบวัดความรู้อีกครั้งหลังจบการอบรม)  

รอบที่ 1 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

รอบที่ 2 เวลา 19.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณผณิกา เชาวเหม (พี่ปัทม์) หน่วยกิจการนักศึกษา

 คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0 7428 8033 ภายใน 8033

12 ผลการทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560 (วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2560) หลังอบรม   new icon

12 ผลการทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560   new icon