12ประกาศ คณะวิทศาสตร์เปิด รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดดูประกาศรายละเอียด คลิก !!

วัน เดือน ปี

ขั้นตอน

สถานที่รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2562

ดาวโหลดใบสมัครผ่านเวปไซด์

http://student.sci.psu.ac.th

หน่วยกิจการนักศึกษา

13-16 สิงหาคม 2562

ส่งใบสมัครและจองวันสัมภาษณ์

หน่วยกิจการนักศึกษา

โทร. 074-288032-3

23,26,27 สิงหาคม 2562

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา

ห้องประชุม 5

6 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

หน่วยกิจการนักศึกษา

11-13 กันยายน 2562

นักศึกษาผู้ได้รับทุนรายงานตัว

หน่วยกิจการนักศึกษา

  กันยายน 2562

มอบทุนการศึกษา

ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์