job

 

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด เปิดรับสมัครงาน ท่านใดสนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่ พี่ปัทม์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และส่งใบสมัครงานกลับมายังหน่วยกิจการนักษาศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ค่ะ

 

job01

job02