ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าจุลชีววิทยา ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมงานคืนสู่เหย้า 30 ปี วันเสาร์ที่ 7 ก.ย.2562 ณ โรงแรม TR Rock Hill หาดใหญ่

 Time line กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

3Dec2019

สอนลีลาศโดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต

ทุกวันอังคาร เวลา 15.00-17.00น. ณห้องกระจกตึก BSC
18Jan2020

งานลีลาศ ราตรีบานบุรีศรีตรัง

เวลา 18.00-23.00 น.ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮออล์ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่
8Mar2022

งานวิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง 10 ไมล์ ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

GALLERY