ขอความกรุณาตรวจสอบประวัติของท่านในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงประวัติของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อไป โดยข้อมูลที่ทุกท่านกรอกมานี้ ทางคณะจะเก็บเป็นความลับ
              ขณะนี้ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องจึงขอความกรุณารบกวนศิษย์เก่าตรวจสอบสถานะของตนเอง หากไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลมีความผิดพลาด สามารถแจ้งมายัง คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ (แก้ม) SC.42 หน่วยกิจการนักศึกษา โทร 0 7428 8033 E –mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

button6

 

แบนเนอรฐานkk